Privacy en beveiliging

ONVZ Zorgverzekeraar hecht eraan de privacy van de gebruikers van ONVZ LijfStijl zo goed mogelijk te beschermen. ONVZ heeft dan ook technische en organisatorische maatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonlijke en medische gegevens van de gebruikers in strijd met de wet worden bewaard, verwerkt of openbaar gemaakt.

Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)
ONVZ Zorgverzekeraar handelt in overeenstemming met de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de gedragscode verwerking persoonsgegevens zorgverzekeraars.

LijfStijl test
U wordt tijdens de LijfStijl test nooit gevraagd om herleidbare persoonsgegevens in te vullen. Indien u het vrij toegankelijke gedeelte van de website bezoekt, worden zoals bij elke handeling via het internet, automatisch enkele algemene gegevens opgeslagen door de beheerder van de website. Het betreft hier o.a. het internetadres waarmee u naar deze website werd doorgelinkt, uw IP-adres, datum, duur van uw bezoek en welke pagina’s door u werden bezocht. De opgeslagen informatie geeft geen inzage in uw persoonlijke gegevens en wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerking.

De gegevens die u tijdens de test verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor uw persoonlijke LijfStijl score.  De gegevens worden alleen geanonimiseerd gebruikt en slechts die gegevens worden gevraagd, die noodzakelijk zijn ter bepaling van uw LijfStijl score. Uw gegevens zijn niet naar u te herleiden.

Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring en de disclaimer geeft u uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van uw gegevens tot uw persoonlijke LijfStijl score. Deze is, gekoppeld aan uw naam, alleen door uzelf in te zien.  Alleen wanneer u zelf aangeeft uw LijfStijl score te willen delen via Facebook, wordt de LijfStijl score op uw persoonlijke Facebook prikbord geplaatst. Alleen uw uiteindelijke LijfStijl score wordt zichtbaar. Niet de gegevens op basis waarvan de LijfStijl score is berekend.